กฎหมายสติและวิชิต

    
  

      บริษัท กฎหมายสติและวิชิต จำกัด ก่อเกิดขึ้นจากทีมงานที่คร่ำหวอดอยู่ กับกิจกรรมของคนทำ

ธุรกิจมุ่งมั่นด้วยแนวคิดที่จะช่วยเหลือเพื่อนนักธุรกิจผู้ซึ่งประกอบ หรือกำลังจะประกอบธุรกิจของตัวเอง

ภายใต้ภาวะปัญหาต่างๆ ซึ่งต้องการเพื่อนร่วมทาง ร่วมคิด เพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย

       เราคือเพื่อนซึ่งเป็นมืออาชีพรู้จริงในปัญหาเหล่านั้นโดยเฉพาะด้าน    เราพร้อมให้บริการนักธุรกิจ

ทุกท่านในฐานะเพื่อนผู้ร่วมเดินบนเส้นทางซึ่งมุ่งหวังว่าจะทำความฝันให้เป็นจริง

 
  • ให้คำปรึกษากฎหมายเพื่อองค์กรธุรกิจ(บริหารจัดการ หุ้นส่วนบริษัท)   
  • ให้คำปรึกษาการทวงหนี้การค้าด้วยคดีอาญา(จับลูกหนี้การค้าติดคุก)   
  • ให้คำปรึกษาเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ (แก้ปัญหาหนี้)                         
  • ให้คำปรึกษากฎหมายเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์                             
  • ให้คำปรึกษากฎหมายการเงิน(เพื่อการระดมทุน)

 

 

     ข่าวธุรกิจ

Visitors: 4,919